Koniflex-35 (1957)


Photo: Kamera Rebyu: Kurashikku Kamera Senka, No. 10, Sept. 1987, p. 81. (M)  KONICA